fbpx

Privacyverklaring

KleinePorties B.V. gevestigd aan de Marten Toonderlaan 30, 4481 DJ Kloetinge, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De verwerking van deze gegevens vallen onder de grondslagen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij vinden jouw privacy erg belangrijk en zorgen er voor dat de persoonsgegevens die je met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe we dat doen. Heb je hier vragen over, dan helpen we je graag! Je kunt ons bereiken via info@kleineporties,nl.

Contactgegevens:

KleinePorties B.V. www.kleineporties.nl info@kleineporties.nl KVK: 72266570 Uitgangspunt is dat het verstrekken van persoonsgegevens aan KleinePorties niet verplicht is. Je hebt te allen tijde zelf de keuze of je persoonsgegevens wilt invoeren. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal KleinePorties-diensten is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk. Als de invoer van gegevens wordt gevraagd, wordt aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn om van de dienst gebruik te kunnen maken en dus moeten worden ingevuld, en welke gegevens optioneel kunnen worden verstrekt.

Persoonsgegevens die KleinePorties verwerkt

We verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van de product of dienst die je afneemt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op de website KleinePorties.nl
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld om dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk).
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Minderjarigen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kleineporties, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel verwerkt KleinePorties persoonsgegevens

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om jouw inschrijving en/of betaling af te handelen nadat je een product of dienst hebt afgenomen.
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienst uit te voeren die je hebt afgenomen.
 • Om goederen en diensten te leveren die je hebt afgenomen.
 • Om je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten die je eerder hebt afgenomen. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de mail.
 • Om de nieuwsbrieven en mailings te verzenden waarvoor je je hebt aangemeld.
 • Om een account voor je aan te maken nadat je jezelf hebt geregistreerd.
 • Om op basis van je surfgedrag ons aanbod van producten en diensten op je voorkeuren af te stemmen.
 • De website maakt ook gebruik van Google Analytics (analytische cookies), voor de optimalisatie van de website. Hier worden de gegevens over jouw surfgedrag, internetbrowser en apparaat-type voor gebruikt.

Hoe lang KleinePorties persoonsgegevens bewaart

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Om ervoor te zorgen dat we de juiste informatie hebben van onze klanten, zullen wij je aanmoedigen om de nodige wijzigingen aan te brengen aan je profiel. Als je profiel 2 jaar lang niet gebruikt of geactiveerd is, dan verwijderen wij het. Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen met info@kleineporties.nl.

Delen van persoonsgegevens door KleinePorties met derden

Een (deel van) jouw gegevens kunnen verstrekt worden aan derden die ten behoeve van KleinePorties een deel van de verwerking op zich zullen nemen. KleinePorties verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Zo maakt KleinePorties gebruik van een extern mailprogramma, in dit adresboek worden gegevens opgeslagen. Daarnaast maken we ook gebruik van een programma, MailChimp, dat de mailinglijst voor onze nieuwsbrief en actie-mailings bevat en deze mailings verstuurt. Voor de optimalisatie van de website maakt KleinePorties gebruik van analytische cookies van Google Analytics. Deze partijen zijn in dat geval verwerken in de zin van de AVG. Op KleinePorties worden algemene gegevens van je bezoek bijgehouden. Zoals je IP-adres, tijdstip van opvragen en gegevens die je browser meestuurt. De gegevens worden gebruikt om analyses te maken van het websitegebruik, en de website te verbeteren. Via Google Analytics kunnen ook rapportages worden gemaakt over het gebruik van de website van  KleinePorties zodat deze verstrekt kunnen worden aan opdrachtgevers, om informatie over de effectiviteit van hun campagne weer te geven. Deze geregistreerde gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden alleen aan derden verstrekt als je een gesponsord artikel bezoekt. Dit is een samenwerking met een adverteerder, als we een artikel in samenwerking schrijven staat dit altijd duidelijk bij het artikel vermeld. Naast KleinePorties hebben onze partners Webreus en MailChimp hier inzage in, plus de klant waarvoor het artikel in opdracht is geschreven Mochten we in andere gevallen jouw persoonsgegevens met businesspartners en derden moeten delen om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting dan doen wij dit alleen met jouw nadrukkelijke toestemming hiervoor. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Doorgifte aan een derde land

De servers van ons mailingprogramma en van Google zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Jouw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen of verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework.

Externe links

Op KleinePorties vind je ook externe links naar bijvoorbeeld andere websites, social media. Wanneer je op deze link klikt verlaat je de website of wordt er in een nieuw tabblad de pagina geopend. Deze externe websites zullen gebruik maken van bijvoorbeeld andere cookies. KleinePorties is hier niet aansprakelijk voor en verwijst je daarvoor naar de privacyverklaring of cookieverklaring van de desbetreffende website.  De social media buttons zijn er om je zo gemakkelijk mogelijk in contact te laten komen en updates te volgen van KleinePorties. Elk social media kanaal heeft zijn eigen privacyverklaring die je vind op hun eigen website.

Leveranciers

Wij maken gebruik van de volgende leveranciers die persoonsgegevens verwerken namens KleinePorties, met wie elk verwerkersovereenkomsten afgesloten zijn: Instagram, Facebook, Twitter, MailChimp, Laposta en Managed WP Hosting.

Adverteerders

Als je meedoet aan een winactie en je hebt uiteindelijk gewonnen worden je gegevens gedeeld met een sponsor om je prijs te kunnen versturen. Bij deelname aan een van onze events en/of workshops kunnen je gegevens gedeeld worden met een sponsor. De betreffende adverteerders en sponsoren mogen eenmalig contact met je opnemen. We wijzen je hier altijd vooraf expliciet op. Met deze partijen worden door KleinePorties altijd verwerkersovereenkomsten gesloten om jouw gegevens te beschermen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door KleinePorties en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@kleineporties.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek . We willen je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, wanneer je het niet eens bent met de manier waarop KleinePorties met de gegevens omgaat.

Hoe KleinePorties persoonsgegevens beveiligt

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@kleineporties.nl. We hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • Alle medewerkers van KleinePorties die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn getraind in het zorgvuldig omgaan met jouw gegevens
 • We versturen jouw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (SSL) . Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.
 • DKIM (voor onze mailings) en SPF zijn internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die KleinePorties gebruikt

Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] worden meegestuurd en door je browser op je harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen, zij kunnen geen virussen etc. op je computer instaleren. Je kunt deze cookies uitzetten via jouw browser [of via uw profielpagina] maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten. KleinePorties plaats de volgende cookies:

 • Trackingcookies: cookies die surfgedrag van bezoekers vastleggen, om op basis hiervan gericht te adverteren.
 • Social plug-in trackingcookies: cookies t.b.v. social sharing-knoppen (Facebook Like, tweetbutton, etc).
 • Embedcookies: cookies t.b.v. embeds, zoals het embedden van een YouTube-video.
 • Analytische trackingcookies: indien een analyticscookie een unieke identifier bevat om groepen bezoekers te individualiseren en te benaderen.

Aan de hand van cookies kan KleinePorties je herkennen als je deze weer bezoekt. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om bij te houden welke producten je in je winkelwagentje hebt liggen of om de voorkeuren die je hebt ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen. Wij plaatsen verder cookies op je computer om te voorkomen dat je een bepaalde advertentie te vaak te zien krijgt en om het aantal keren dat een advertentie wordt weergegeven te registreren. Deze cookies zijn niet verbonden aan een profiel over jou. Met jouw toestemming plaatsen onze adverteerders “tracking cookies” op je computer. Met deze cookie kan de adverteerder bijhouden wanneer en waar hij met jouw browser in contact is gekomen.  Dit profiel wordt niet gekoppeld aan je naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend. Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.” Met het gebruik van de website van KleinePorties ga je akkoord met het gebruik van onze cookies. Wil je je instellingen aanpassen dan dien je hiervoor de instellingen in je browser aan te passen. Aangezien iedere browser anders is, verwijst KleinePorties je naar het “help” menu van je browser voor het instellen van u cookie-voorkeuren. Tevens kan je op http://www.google.nl/privacy_ads.html je afmelden voor het plaatsen van cookies door Google en haar groepsmaatschappijen en op http://www.youronlinechoices.eu/nl kan je je afmelden voor het plaatsen van cookies door andere advertentienetwerken die in opdracht van KleinePorties advertenties presenteren. Op sommige van onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, Instagram en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Instagram en Pinterest zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Instagram en Pinterest (welke regelmatig kunnen wijzigen) door om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Eerlijkheid duurt het langst

De webmaster van deze site garandeert dat de site geen kwade bedoelingen heeft en slechts bedoeld is om informatie te leveren.

Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid

Het is niet ondenkbaar dat ons privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden je daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we er voor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 1 augustus 2018. Lees meer: Algemene voorwaarden